Status:

Omnipax

Postadresse:
Dreyers Forlag Oslo AS

PB 461 Sentrum
0105 Oslo

 

Besøksadresse:
Dronningens gate 16
Besøkende må henvende seg i resepsjonen i Filmens hus

Telefon: 930 85 133
E-post: omnipax@dreyersforlag.no